Home pageWaar
gaat dit van uit?Zij zeiden:
"We weten dat God tot Mozes gesproken heeft,
maar van Hem weten we niet eens waar Hij vandaan komt".
(Joh.9:29)

Hij zei:
"Als iemand de wil van de Vader doen wil,
zal hij weten, of wat Ik zeg uit Hem is, of dat Ik uit Mijzelf spreek".
(Joh.7:16-17)


Wij zijn Cees en Anneke Noordzij. Toen onze contactgegevens nog op de site stonden, kregen we veel vragen van lezers te verwerken. Niet alleen inhoudelijke, maar ook vragen als: "Hebben jullie deze artikelen zelf geschreven? Wat is jullie achtergrond? Naar welke kerk gaan jullie? Welke theologische opleiding hebben jullie gedaan? Waar gaat dit van uit?"

Die vragen hebben we meestal heel summier beantwoord in de trant van: "We zijn kinderen van God, discipelen van Jezus. Hij leidt en verzorgt ons tijdens onze 'uitgang' uit 'Egypte' en onze 'ingang' in het 'beloofde land' (vgl. Ps.121:8). Hij geeft ons hier en nu een 'erfdeel' in dat 'land'. En wat u op deze site leest, is een bescheiden neerslag van wat Hij ons in de loop der jaren heeft toevertrouwd".

Maar nu een vraag aan u. Waarom moet men altijd precies weten waar iets van uitgaat? Als dat aan Jezus zou zijn gevraagd, zou Hij dan gezegd hebben van welke synagoge Hij was, door welke rabbijnen Hij was onderwezen?

Nee dus. Wat Hij zei en deed, had Hij niet van mensen, maar van de Vader (Jes.50:4, Joh.8:28). En nu zegt Hij tot elk van Zijn discipelen: "Kom nu onder Mijn juk om van Mij te leren" (Mat.11:29). "Laat Mijn Geest je alles leren" (vgl. Joh.14:26). "Leer van Hem te "horen", of iets uit God is of niet (vgl Joh.7:16-17).

Dat werkte al bij Petrus. Hij had van de Vader "gehoord", dat Jezus de Christus was, de Zoon van de levende God (Mat.16:16). Toen zei de Heer: "Daarop, op dat fundament, op dat horen, op goddelijke openbaring, zal Ik Mijn Gemeente bouwen" (Mat.16:18).

Dat principe maakte Hij ook duidelijk in de gelijkenis van Johannes 10. Daar staat, dat Jezus' kudde bestaat uit schapen, die horen naar Zijn stem (Joh.10:3 en 16). Zij volgen Hem gehoorzaam en gaan met Hem de "schaapskooi" uit (v.4). Hij brengt hen in de vrijheid van ruime "grazige weiden", waar overvloedig het leven van het Woord wordt ervaren (Joh.1:4, 10:10).

Dat levende Woord leert ook onderscheiden, waar iets van uitgaat.

De site is zo sober mogelijk gehouden. Het gaat ons niet om een flitsende presentatie ervan, of om onszelf, de schrijvers. Ook niet om een groep, een kerk of een geestelijke stroming. Het gaat ons om het komen van het Koninkrijk der hemelen op aarde, om de waarheid dat de Zoon alle dingen nieuw maakt en met de Zijnen de ganse schepping zal bevrijden tot eer van God, de Vader.

Home page