Home pageWaar
gaat dit van uit?


We zijn Cees en Anneke Noordzij. Toen onze contactgegevens nog op de site stonden, kregen we veel vragen van lezers te verwerken. Niet alleen inhoudelijke, maar ook vragen als: "Wie zijn jullie? Van welke kerk zijn jullie lid? Waar gaat dit van uit?"

Wie we zijn? Door genade zijn we kinderen van God en leerlingen van Jezus. Zijn Geest doet ons 'uitgaan' uit het 'Egypte van farao' en doet ons 'ingaan' in het 'beloofde koninkrijk van God' (vgl. Ps.121:8). In dat 'land' ligt ons erfdeel. We zijn dus van de Gemeente daar, in geest en waarheid. En wat u op deze site leest, is een bescheiden neerslag van wat de Heer ons in de loop der jaren heeft toevertrouwd.

Nu een vraag aan u. Waarom moet men altijd weten waar iets van uitgaat? Als dat aan Jezus zou zijn gevraagd, zou Hij dan gezegd hebben van welke synagoge Hij was, bij welke rabbijnen Hij in de leer was geweest? (Joh.9:29). Nee dus. Wat Hij wel zei, is, dat Hij alles van de Vader had geleerd (Jes.50:4, Joh.8:28).

En nu zegt Hij tot elk van Zijn discipelen: "Kom onder Mijn juk om van Mij te leren" (Mat.11:29). "Laat Mijn Geest je alles leren" (vgl. Joh.14:26). "Leer van Mij te "horen", of iets uit God is of niet" (vgl Joh.7:16-17).

Eens had Petrus van de Vader "gehoord", dat Jezus de Christus was, de Zoon van de levende God (Mat.16:16). Toen zei de Heer: "Daarop, op dat fundament, op dat horen, op goddelijke openbaring, zal Ik Mijn Gemeente bouwen" (Mat.16:18).

Dat principe maakte Hij ook duidelijk in de gelijkenis van Johannes 10. Daar staat, dat Jezus' kudde bestaat uit schapen, die horen naar Zijn stem (Joh.10:3 en 16). Zij volgen Hem gehoorzaam en gaan met Hem de "schaapskooi" uit (v.4). Hij brengt hen in de vrije ruimte van "grazige weiden", waar overvloedig het leven van het Woord wordt ervaren (Joh.1:4, 10:10).

Dat levende Woord leert ook onderscheiden, waar iets van uitgaat.

De site is zo sober mogelijk gehouden. Het gaat ons niet om een flitsende presentatie ervan, of om onszelf, de schrijvers. Ook niet om een groep, een kerk of een geestelijke stroming. Het gaat ons om de boodschap van het komen van het Koninkrijk der hemelen op aarde. En om de waarheid dat de Zoon alle dingen nieuw maakt en met de Zijnen de ganse schepping zal bevrijden tot eer van God, de Vader.

Home page